De methode

Onze methode, is gericht op het leren kennen van je eigen persoonlijkheid als een samenhangend systeem van diepere drijfveren, motieven en overtuigingen, die leiden tot patronen en uiteindelijk tot gedrag. Vervolgens focussen we op de triggers die je patronen in gang zetten en hoe dit te voorkomen of te verminderen. Om uiteindelijk te leren je patronen los te laten. Hierdoor ontstaat de vrijheid om te leven vanuit jouw eigenheid, los van de geautomatiseerde patronen van je persoonlijkheidstype. We gebruiken hiertoe vooral het enneagram en mindfulness.