Annuleringsvoorwaarden Enneawise

Annulering van de training kan alleen schriftelijk. Annuleringskosten brengen wij in rekening als percentage van de prijs van de training.

– meer dan 30 dagen voor aanvang van de training : 0 %
– tussen 30 en 24 dagen voor aanvang van de training : 50 %
– daarna zijn de volledige trainingskosten verschuldigd: 100 %

In geval van annulering kan de deelnemer zich laten vervangen door een ander, mits deze voldoet aan de doelgroep voor de training en alleen na overleg met Enneawise.

Bij latere aankomst of eerder vertrek dan op de data van een trainingsblok en bij tussentijdse afwezigheid tijdens de trainingsdagen kunnen wij je helaas geen geld teruggegeven.

Over- en onderinschrijving : Elke training kent een minimum en een maximum aantal deelnemers. Bij overinschrijving plaatsen we je op de wachtlijst. Als er iemand afvalt, word je benaderd in volgorde van inschrijving.

Bij onderinschrijving zullen wij  de training – ook in het belang van de deelnemers- annuleren of verschuiven. Deelnemers ontvangen daarvan uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training bericht. In dat geval zijn over en weer geen kosten verschuldigd.