Wat anderen vinden van Enneawise

“In het najaar van 2021 heb ik aan het programma Enneawise deelgenomen van Jacqueline Jansen en Anneke Kamsteeg.

In deze 2 x 3 dagen heb ik geleerd hoe ik via een concrete methode niet alleen mijzelf, maar ook de mensen om mij heen beter kan inschatten en begrijpen. Deze methode heeft me laten zien hoe ik zonder oordeel op afstand kan kijken en vragen. Vooral dit laatste is zeer van toegevoegde waarde in mijn rol als toezichthouder bij verschillende organisaties.

Ik doe de dingen nu ook meer vanuit mijn hart doordat ik geleerd heb dit makkelijker te laten meespelen in al mijn verschillende rollen.

Dit alles maakt interventies individueel en in de groep nu eenvoudiger, óók op basis van gevoel.”

“Waardevol, is hoe ik de twee driedaagse heb beleefd. In de eerste driedaagse lag de nadruk meer op de kenmerken van de verschillende enneagram types. In plaats van een overwegend theoretisch model kwamen de negen verschillende types langs en kreeg je door interviews een goed beeld van de drijfveren, angsten en gedragingen. Tijdens de tweede driedaagse werd dieper ingezoomd op de negen types. Prettig was dat het programma ter plekke werd afgestemd op dat wat je nodig hebt. Ook was het zeer waardevol om met elkaar te kijken naar ieder zijn vraagstukken. Een intieme en veilige setting waar echt de ruimte, tijd en aandacht aanwezig is om nou eens echt te kijken wat je wilt, wat je tegenhoudt en waar je gelukkig van wordt.”

“De trainingen Eigen-wijsheid en Eigen-wijsheid XXL hebben mij veel gegeven. Ik herken inmiddels mijn eigen rationalisaties en vermijdgedrag en belangrijker nog – ik weet wat de onderliggende drijfveer is voor dit gedrag. Elk ennea-type bijt in zijn eigen staart; juist door de diepste diepte te vermijden, krijg je wat je het meeste vreest. Mijn diepte te hebben aangekeken en doorleefd in een veilige groep onder liefdevolle, humorvolle en professionele begeleiding heeft mij moed gegeven. Moed om uitdagingen aan te gaan. Moed om mij te zijn. Moed om mijn denken in te perken en moed om mijn buik en hart ook een stem te geven.

Tegelijk hebben de trainingen mij handvatten gegeven in mijn relaties met collega’s, vrienden en mijn partner. De panelgesprekken en contacten met de andere deelnemers hebben mij laten zien hoe mensen genuanceerd anders reageren en welke diepere lagen daar onder zitten. Mijn relaties hebben ondertiteling gekregen en nu kan ik effectiever reageren en meebewegen.

De inzichten van Ennea-wise zijn altijd dichtbij en ik gebruik deze dagelijks. Als je jezelf echt wilt leren kennen; neem plaats op de bank en gun jezelf deze reis!”

“Eureka! Al enige tijd liep ik vast, zowel persoonlijk als professioneel. Ik stond stil en ver af van de persoon die ik eigenlijk ben. Ik miste mijn oorspronkelijke energie en zelfvertrouwen, kwam niet meer tot mijn recht en begreep maar niet hoe dat kwam. Jacqueline beloofde me inzicht en begrip en dat is precies wat ik heb gevonden.

Het volgen van Enneawise is introspectie met een hoofdletter, gepaard met een vette lach en traan. Het leert je op indringende wijze naar jezelf en anderen te kijken waardoor je gaat inzien waarom dingen niet (of juist wel) werken. De training zelf heeft mij al veel Eureka-momenten gebracht, ik geloof dat er nog vele zullen volgen. Ik ervaar ongeduld om met alle inzichten aan de slag te gaan en geloof dat ik weer de leukste versie van mezelf kan worden.
Als je bereid bent echt naar jezelf te kijken en inzicht wilt krijgen in je (werk)relaties, gun ik je deze training van harte. Onder liefdevolle begeleiding van Jacqueline en Anneke kom je in verbinding met jezelf en je naasten. En dat is pure winst voor iedereen.”

“Jacqueline en Anneke hebben me veilig, zorgvuldig en liefdevol teruggebracht naar de oorsprong van mijn drijfveren en patronen. Ze hebben mij geleerd dat overlevingsmechanismen de overhand kunnen nemen op de kracht van echte overgave. Ik ben weer gaan geloven in de kleine Luukie en ga Luc niet meer zo serieus nemen. Mooie mensen, bijzondere dagen!”

“Jacqueline Jansen en Anneke Kamsteeg zijn meester in het laten floreren van de eigen wijsheid en passie van de mensen voor wie zij zich inzetten. Ik heb het programma met hen doorlopen en heb grote inzichten opgedaan over mijzelf en de mensen om mij heen. Deze twee ‘specialisten in mens zijn’ begeleiden op het hoogste niveau, want zijn steeds weer in staat om in een veilige, open ruimte de essentiële vraagstukken van deelnemers naar boven te halen. Om van daaruit hun ontwikkeling vanuit kracht i.p.v. angst te faciliteren. Enneawise zou verplichte en gesubsidieerde kost voor iedere zichzelf respecterend Nederlander moeten worden.”

“Ik heb zo’n 30 mensen in mijn team, allemaal andere achtergronden qua opleiding en ervaring. De diversiteit maakt het collectief sterker. Als leidinggevende moet je mensen aanspreken, bijsturen, dingen expliciet benoemen, doorpakken. Dat bleek niet m’n eerste natuur. En dat was wel nodig. Dat had IK nodig. Ik heb deelgenomen aan de reguliere Enneawise training en daarna nog aan de zogenaamde XL. Super waardevol! Ik kan terugkijkend zeggen dat ik mezelf heb (terug)gevonden. Ik kom voor mezelf op. Voor mij is Enneawise beslist de training geweest die het meest heeft bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling.”

“Mijn ervaring met Enneawise en de programma’s zijn zeer positief. Ik heb door de jaren heen alle trainingen gevolgd en daarnaast nog een aantal sessies bijgewoond. In een veilige omgeving met vakbekwame, ervaren begeleiding werd ik uitgenodigd te kijken naar mijn dagelijkse patronen, (on)bewuste keuzes en overlevingsstrategieën van zowel werk als prive. Deze en diverse aannames werden ontrafeld en getoetst op de huidige tijd, kloppen deze keuzes nog wel met mijn onderbuikgevoel of moreel kompas? Welke diepgewortelde angsten en pijn houden me tegen om stappen te zetten en hoe zou het zijn als het lukt? Door de verschillende types met basisstrategieën uiteen te zetten, krijg je meer inzicht in waarom je doet wat je doet en hoe je hiervan gebruik kan maken om te groeien. Met name de snelheid van de stappen die ik op mijn kernthema’s kon zetten na het volgen van een weekend was enorm.”

Enneawise heeft mij ongelooflijk veel opgeleverd. Ik heb in een periode van ca. 4 jaar deelgenomen aan Eigen-wijsheid (zesdaagse Enneawise), XXL én XS (allebei drie dagen, in vervolg op de zesdaagse). Ik kwam binnen met een vraag over grenzen stellen in relaties met mensen die belangrijk voor me zijn (of waren…). Daar was ik niet goed in, terwijl ik dat wel heel goed kan in minder betekenisvolle relaties. In Enneawise is het vraagstuk gefileerd. En ik ook.

Zowel cognitief als gevoelsmatig leerde ik m’n eigen systeem, reflexen en overtuigingen herkennen. Dat inzicht alleen al leidde ertoe dat ik me anders ging opstellen. In XXL kreeg ik bovendien hele goede handvatten om ermee om te gaan en verdiepte het inzicht. In XS wordt ingezoemd op de nog dieper liggende laag, waar zich de emoties verbergen die ervoor zorgen dat het zo enorm lastig is je beschermingssysteem los(ser) te kunnen laten.

Ik ben mezelf een stuk leuker gaan vinden dan vóór de trainingen. Ik kan mezelf beter beetpakken als dat nodig is. Mijn gedrag is effectiever. Ik krijg als feedback van vrienden dat ik zachter ben geworden. Ik ben er na XS eindelijk in geslaagd een flink aantal kilo’s te lozen en ben over de hele linie beter voor mezelf aan het zorgen. En ik kan zonder overdrijving zeggen dat ik een gelukkiger mens ben geworden. Ik kan iedereen aanraden tijd en budget te investeren in een training waar je rijker van wordt.

Het vakmanschap, de liefde en de veiligheid die Jacqueline en Anneke je bieden maken bovendien dat het ook mooie en leuke dagen zijn. Het ongemak om zó met jezelf geconfronteerd te worden gaat hand in hand met humor, warmte en plezier en het rijke gevoel van echte connectie. De concrete resultaten na de trainingen spoorden mij steeds aan ook het vervolg te gaan doen. Ik hoop van harte op een XXS!

Ik ben vanuit mijn coachingstraject met Jacqueline Jansen enthousiast gemaakt voor deelname aan Enneawise. Bij het bespreken en uitpluizen van mijn persoonlijke leiderschapsvraagstukken bleek de basis maar al te vaak te liggen in mijn persoonlijkheid, overtuigingen, patronen en mijn eigen stijl en gedrag. Een logische stap was deelname aan Enneawise om me te verdiepen in mijn eigen drijfveren en persoonlijkheid, en tegelijk die van anderen om daar meer bewustzijn over te creëren.

In het programma heb ik allereerst genoten van de diversiteit aan persoonlijkheden en de bijbehorende dilemma’s en kwaliteiten. Door de opzet met de types op de ‘bank’ is er een wereld voor me open gegaan, waarbij ik me af en toe serieus heb afgevraagd of ik naar acteurs zat te kijken. Zo ver stond hun belevingswereld af van de mijne, en hoe leerzaam was dat. Daarnaast heb ik ongelofelijk veel geleerd over mijzelf als persoon en leidinggevende. Inzicht in anderen, en hoe ik me tot die ander verhoudt heeft me weer een stuk verder gebracht in mijn ontwikkeling.

Ik kan het programma aan iedereen aanraden die bereid is echt naar zijn eigen diepere drijfveren op zoek te gaan. Naast verdieping sta je ook echt in contact met de ander, en is er ook erg veel ruimte voor plezier!

Enkele jaren geleden nam ik deel aan het eerste zesdaagse Enneawiseprogramma. Ik viel van de ene verbazing in de andere en kreeg ik in korte tijd enorm veel nieuwe inzichten. Die hielpen me destijds vooral om als hbo-manager beter te functioneren. Gaandeweg bleken die inzichten ook een positieve invloed te hebben op mijn persoonlijke leven en relaties. Het bleek een wake up call voor mijn drijfveren om bepaalde keuzes te maken. In de jaren die volgden heb ik een aantal keren deelgenomen aan Enneawise XXL, waarin de focus meer lag op optimaliseren en blootleggen van specifieke knelpunten. Zo’n XXL is vergelijkbaar met een uitgebreide APK van je persoonlijkheid. Toen Jacqueline en Anneke XS introduceerden, was het voor mij vanzelfsprekend om ook daaraan deel te nemen. Tijdens XS ligt de focus op verankering van de inzichten, en op diepere blokkades en contraproductieve patronen. Ik zette er kleine stapjes die een groot effect bleken te hebben.
In een veilige omgeving en met veel humor en liefde leggen Jacqueline en Anneke feilloos de vinger op de zere plekken. Het zijn intensieve dagen waarna ik steevast doodmoe maar tegelijkertijd als herboren en met nieuwe energie uitkom. Ik ben tegenwoordig rustiger en meer in balans. Ik durf te stellen dat ik een leuker mens ben geworden, vooral voor mezelf. En als ik af en toe ‘uitschiet’, dan is dat een bewuste keuze. Als type Acht is het namelijk best fijn om zo nu en dan los te gaan, en zolang dat om de goede redenen is, is dat altijd weer genieten.