2. De Gever of Helper

Het enneagramtype beschrijft je persoonlijkheid dus niet in detail maar geeft het onderliggende patroon, zoals een kaart niet het landschap exact weergeeft, maar de kenmerkende structuren in dat landschap.

Kenmerkende eigenschappen

Wanneer je je herkent in de Gever (of Helper), dan zijn eigenschappen als vrijgevig, sensitief, behulpzaam, meelevend, energiek, levendig, romantisch, gevoelig, waarderend, ondersteunend, expressief en gewillig waarschijnlijk op jou van toepassing. Je bent waarschijnlijk zelden met je eigen behoeftes bezig en steeds op de ander gericht. Anderen van dienst zijn is echt jouw ding. Mogelijk ervaart de ander je soms als opdringerig en wellicht zelfs als manipulatief en op zoek naar waardering.

Aandacht en energie

Je aandacht gaat uit naar wat anderen nodig hebben of willen, naar hoe het met anderen is, naar het aanpassen aan wat anderen willen. Je steekt energie in anderen van dienst zijn met raad en daad, vooral die anderen die voor jou belangrijk zijn en waarvan je waardering zou willen; in anderen een goed gevoel geven en belangrijk zijn voor hen.

Last van

Je hebt wellicht soms last van de te grote nadruk op relatie, die je kwetsbaar maakt voor afwijzing; het onderdrukken en indirect uiten van je eigen behoeften, hetgeen tot onvrede kan leiden; manipulatie van anderen om eigen behoeften te vervullen; geen hulp kunnen vragen of aannemen (ik bepaal zelf); niet weten wat je wilt of wie je bent; overspoeld door emoties raken.

Anderen

Anderen kunnen soms ervaren en het lastig vinden dat ze zich gemanipuleerd voelen of dat je teveel van hen wilt; het teveel van gevoelens en geven; dat jij soms beter denkt te weten wat goed is voor hen dan zijzelf; of dat ze zich onbelangrijk gemaakt voelen of uitgesloten.

Onderliggend

Je persoonlijkheid stoelt op een onderliggende basis overtuiging, die zich in de eerste levensjaren vormt. De basisovertuiging van iemand met type 2 is dat je liefde, genegenheid en waardering krijgt en dat er in je behoeftes wordt voorzien door eerst zelf aan anderen te geven, wat zij nodig hebben; in de hoop dat zij op hun beurt aan jou geven. Je ontwikkelde een trotse energie, dat je beter dan anderen weet wat anderen willen en/of nodig hebben. Je richt je op de behoeften van anderen en wanneer je eigen behoeftes onverhoopt boven komen onderdruk je die.

Persoonlijke ontwikkeling

Voor jouw persoonlijke ontwikkeling is het belangrijk om te beseffen dat geliefd zijn niet van nodig zijn afhangt; duidelijk blijven over wie je bent; eigen behoeftes en verlangens opmerken en uitspreken; erkennen niet onmisbaar te zijn; boosheid en verdriet als signalen zien; toestaan om te ontvangen; ‘nee’ zeggen.