9. De Bemiddelaar

Het enneagramtype beschrijft je persoonlijkheid dus niet in detail maar geeft het onderliggende patroon, zoals een kaart niet het landschap exact weergeeft, maar de kenmerkende structuren in dat landschap.

Kenmerkende eigenschappen

Wanneer je je herkent in de Bemiddelaar, dan zijn eigenschappen als zorgzaamheid, oog voor anderen, empathie, aanpassingsvermogen, accepterend, ondersteunend, berekenbaar, betrouwbaar, gevoelig, stabiel, kalm, ontvankelijk, in het algemeen niet oordelend waarschijnlijk van toepassing op jou. En wellicht ook: moeite met ‘nee” zeggen, moeite met prioriteit stellen en conflict mijden.

Aandacht en energie

Je aandacht gaat als vanzelf uit naar agenda’s, eisen en verzoeken van anderen en naar de omgeving, uitspreidend en vaak diffuus naar onbelangrijke zaken; naar het vermijden van het oncomfortabele; naar versmelten met anderen. Je steekt energie in het openstaan voor anderen en hen behagen (resulterend in moeilijk nee zeggen); handhaven van structuur en routine om het leven voorspelbaar, comfortabel en bekend te houden (harmonie); bewaren van rust en vrede; eigen boosheid bedwingen; doen van minder belangrijke en geruststellende dingen in plaats van belangrijke en verontrustende zaken.

Last van

Je hebt er wellicht last van dat je geneigd bent mee te gaan en later spijt te hebben; secundair te reageren, koppigheid; jezelf te vergeten; te doen wat leven comfortabel maakt, niet wat belangrijk is; soms zelfs niet weten wat belangrijk is voor jezelf; energie vast te houden, met name woede;  mogelijkheden missen door vertragingen in beslissingen; stelling nemen en confronteren; onzichtbaarheid.

Anderen

Anderen vinden het wellicht lastig je te ervaren als passief agressief en koppig; te ervaren dat je het belangrijke punt mist; het idee te hebben dat alles even belangrijk is en niet te weten wat jouw werkelijke behoeften zijn; te ervaren dat je geeft wat je wilt, niet wat gewenst is; dat je akkoord lijkt te gaan, terwijl dat niet zo is; het zwijgen en vertragen.

Onderliggend

Jouw persoonlijkheid is gestoeld op een onderliggende basisovertuiging, die zich in de eerste levensjaren vormt. De basisovertuiging van de Bemiddelaar is dat de wereld je onbeduidend maakt en vereist dat je opgaat in het geheel. Als gevolg daarvan vergeet je jezelf en ga je op in anderen, waardoor je je comfortabel en thuis voelt. Je vervangt prioriteiten door details en kleine gemakken. Om het leven comfortabel te houden, alle tijd te besteden aan onbelangrijke dingen, echt contact te vermijden, jezelf te relativeren verdoof je de eigen prioriteiten en behoeftes.

Persoonlijke ontwikkeling

Voor jouw persoonlijke ontwikkeling als Bemiddelaar is het van belang dat je aandacht besteedt aan eigen behoeften; boosheid als signaal ziet van het gevoel niet serieus genomen te worden. Moment van verschuiven naar onbelangrijke zaken als signaal ziet voor mogelijk niet toegelaten gevoelens en eigenlijke prioriteiten; zien dat het in standhouden van comfort de werkelijke vijand is. Oefenen om net zoveel van jezelf te houden als van anderen.