6. De Loyale scepticus

Het enneagramtype beschrijft je persoonlijkheid dus niet in detail maar geeft het onderliggende patroon, zoals een kaart niet het landschap exact weergeeft, maar de kenmerkende structuren in dat landschap.

Kenmerkende eigenschappen

Wanneer je je herkent in de Loyale scepticus, dan zijn eigenschappen als nadenkend, warm, beschermend, toegewijd aan anderen, vertrouwend nadat geloof is ontwikkeld, intuïtief, gevoelig, veel goede ideeën, scherpe waarneming, loyaal, eerlijk, humoristisch waarschijnlijk op jou van toepassing. En wellicht ook kritisch, de kat uit de boom kijkend, ambivalent ten opzichte van autoriteit, twijfelend en niet besluitvaardig.

Aandacht en energie

Je aandacht gaat van nature uit naar scannen op mogelijke (reële en irreële) gevaren, potentiële risico’s, verbeelden van worst-case scenario’s en hoe dan daarmee om te gaan. De neiging bestaat om gevaar uit te vergroten, te blijven analyseren en externe verklaringen en rechtvaardigingen te zoeken voor het innerlijke gevoel van dreiging, angst en twijfel. Je steekt energie in twijfelen en toetsen; het zoeken naar dubbele boodschappen of verborgen agenda’s, de goede wil van anderen verzekeren en woede vermijden door af te stemmen op anderen; logisch analyseren om uit te puzzelen hoe iets zit; kritisch zijn en advocaat van de duivel spelen; je bent loyaal aan een zaak; aangaan (contrafobisch) of vermijden (fobisch) van al het mogelijke gevaar om eigen angst en onrust te verminderen.

Last van

Je hebt wellicht last van  twijfel en ambivalentie over alles, wat kan leiden tot uitstellen en inactiviteit; problemen met autoriteiten, waarbij je geneigd bent te gehoorzamen en/of te rebelleren;  overal gevaarlijke mogelijkheden zien en die uitvergroten; wantrouwend en (te) kritisch zijn over motieven van anderen;  meer bewijs en zekerheid willen dan mogelijk; oppositie creëren om actie te kunnen ondernemen; moeite hebben met de eigen onzekerheid en onveiligheid om te gaan.

Anderen

Anderen zullen jouw kwaliteiten waarderen en tegelijk wellicht als lastig ervaren: Je behoedzaamheid/terughoudendheid, waardoor zij niet weten  wat er werkelijk gaande is voor jou;  ervaren van frustratie door vertraging en uitstel; afgescheept voelen door de projecties, twijfel en impliciete / expliciete beschuldigingen; je controlerend en over-beschermend vinden overkomen; het lastig vinden dat het vertrouwen steeds (her)bevestigd moet worden.

Onderliggend

Je persoonlijkheid stoelt op een onderliggende basisovertuiging, die zich in de eerste levensjaren vormt. Basisovertuiging van de Loyale scepticus is dat de wereld bedreigend, gevaarlijk, onvoorspelbaar en niet te vertrouwen is. Als gevolg daarvan ga je geloven dat je je leven en veiligheid kunt garanderen door zekerheid te creëren, waakzaam en onderzoekend te zijn, door het bedenken van en anticiperen op mogelijke negatieve scenario’s, door vragen te stellen en door risico’s te mijden, of juist actief te bestrijden. Ofwel de Loyale scepticus is geneigd autoriteit en gezag te gehoorzamen, en risico en conflict te ontlopen (fobische variant), ofwel hij tart juist gezag, gevaren en geborgenheid, en bindt de strijd aan met bedreigingen (contrafobische varant). Je ontwikkelt als patroon angst en twijfel over alles wat jouw veiligheid en zekerheid in gevaar zou kunnen brengen. Wanneer je je eigen angst en onzekerheid ervaart wordt deze naar buiten toe geprojecteerd (projectie) waardoor de oorzaken voor deze angst bij factoren of mensen buiten je komen te liggen en daarmee te bestrijden zijn.

Persoonlijke ontwikkeling

Voor jouw persoonlijke ontwikkeling als Loyale scepticus is van belang: Eigen autoriteit zijn en zo handelen. Vertrouwen in jezelf, in anderen en in de wereld herwinnen. Aanvaarden dat een bepaalde mate van onzekerheid en onveiligheid bij het leven hoort. Afvragen welke angsten reëel zijn. Inzien dat in de weer blijven een manier is om de angst niet onder ogen te hoeven zien. De angsten en zorgen die anderen oproepen, onderzoeken.