7. De Levensgenieter

Het enneagramtype beschrijft je persoonlijkheid dus niet in detail maar geeft het onderliggende patroon, zoals een kaart niet het landschap exact weergeeft, maar de kenmerkende structuren in dat landschap.

Kenmerkende eigenschappen

Wanneer je je herkent in de Levensgenieter, dan zijn eigenschappen als speels, vrolijk, verbeeldingskracht, energiek, optimistisch, liefde voor het leven, mogelijkheden zien, behulpzaam, relativerend (luchtig maken), inspirerend en enthousiast waarschijnlijk op jou van toepassing. En wellicht ook snel verveeld, moeite met kiezen of focussen.

Aandacht en energie

Je aandacht gaat van nature uit naar opties, mogelijkheden en fascinerende ideeën én naar het leven aangenaam en positief maken en is gericht op het vermijden van pijn. Je steekt energie in het onderling verbinden van zaken en informatie, in verbeelding, fantasie en actie, in genieten van het leven. Positieve zaken. Je focust op aangename mogelijkheden, op extremen, en je gebruikt jezelf als maatstaf vooral voor wat goed voelt.

Last van

Je hebt wellicht last van teveel te doen door niet te willen kiezen, weg te bewegen van negatieve gevoelens, moeite om je te committeren, moeite met somberheid en beperkingen.

Anderen

Anderen zullen wel eens het gevoel hebben dat je oppervlakkig of onberekenbaar bent of niet echt geeft om zaken; zichzelf als minder ervaren; last hebben van het niet nakomen van commitments door jou; zich niet serieus genomen voelen doordat je geneigd bent pijn en conflicten te bagatelliseren.

Onderliggend

Je persoonlijkheid stoelt op een onderliggende basisovertuiging, die zich in de eerste levensjaren vormt. De basisovertuiging van de Levensgenieter is dat de wereld frustrerend, beperkend en pijn veroorzakend is. Als gevolg daarvan ben je gaan geloven dat je kunt ontsnappen aan frustratie en pijn en jezelf kunt verzekeren van een goed leven door te vluchten in opties, mogelijkheden en avontuur. Logischerwijs ontwikkel je een mentale gulzigheid voor kansen en mogelijkheden én plezier.

Persoonlijke ontwikkeling

Voor jouw persoonlijke ontwikkeling als Levensgenieter is het van belang te beseffen wanneer zoeken naar positieve opties vermijden van angst voor beperking en pijn is; oefenen met een ding tegelijk te doen; meer in het nu leven; oog voor gevoelens en zorgen anderen. Aanwezig zijn op een constante, vaste manier met een open hart, en uiteindelijk het accepteren van vreugde en lijden als twee gelijkwaardige kanten van het leven.